Jzyk polski Jzyk niemiecki Jzyk angielski
Kontakt

Danuta Jeszke

ul. Wyzwolenia 63
Kuźnica Czarnkowska
64-700 Czarnków

Tel./fax. 067/255 80 64
lub kom:  605 677 691

email: info@ranczozurawiakuznia.pl

konto

WBK S.A. o/Trzcianka
12109013200000000105558843